10 bruer kollapser i Norge hvert år

270 bruer registrerte som "kritisk for bæreevnen". - Ikke farlig, sier vegvesenet.

 Bruer kollapser, det skjer med om lag 10 bruer i året, sier Stensvold. Han forteller at de allikevel ikke kjenner til at bruer har falt ned av seg selv på grunn av manglende vedlikehold.

Bruer kollapser, det skjer med om lag 10 bruer i året, sier Stensvold. Han forteller at de allikevel ikke kjenner til at bruer har falt ned av seg selv på grunn av manglende vedlikehold.

Publisert Oppdatert
Grafikken viser behover for penger til drift, vedlikehold og oppgradering i årene fremover. Riksveier til venstre, fylkesveier til høyre.

Grafikken viser behover for penger til drift, vedlikehold og oppgradering i årene fremover. Riksveier til venstre, fylkesveier til høyre. Foto: Statens vegvesen

317 skader på 270 bruer kategoriseres som «kritisk for bæreevnen» i Brutus, Statens vegvesens bruforvaltningssystem. VG omtalte saken tirsdag.

Nå går Statens vegvesen ut og presiserer at en bru med en skade som er «kritisk for bæreevnen» ikke står i fare for å kollapse.

Et typisk eksempel

- Når vi registrerer at en skade kan true bæreevnen så innebærer ikke det at brua er truet av kollaps, understreker avdelingsdirektør Børre Stensvold i Statens vegvesen.

Et typisk eksempel ifølge Stensvold kan være en bru som har fått en skade som fører til at den ikke tåler de største og tyngste trailerne.

- I et slikt tilfelle må vi unngå at de tyngste kjøretøyene kjører ut på brua. Det gjør vi typisk ved at vi setter ned tillatt aksellast på den aktuelle brua. Den nye aksellasten, eller totalvekten, vil settes med god sikkerhetsmargin. Dette gjør vi kjent ved at vi setter opp skilt med den nye aksellasten eller totalvekten, forteller Stensvold.

- Alle skader som truer enten trafikksikkerhet eller bæreevne blir tatt på største alvor, understreker Stensvold.

Ikke farlig

Vegvesenets brudirektør sier det ikke er farlig for trafikantene å kjøre på den aktuelle brua fordi Vegvesenet har tatt høyde for den inntrufne skaden.

- Det er hvis vi ikke tar hensyn til den nye situasjonen skaden har ført til, at bruas bæreevne kan bli truet, sier han.

Stort etterslep

Det er over 17.300 bruer på riks- og fylkesvegnettet. Det er et stort etterslep med vedlikeholdet på bruene som ellers på vegnettet. Dette er dokumentert i Vegvesenets forfallsrapporter.

- Vi har stor kapasitet på bruene. Det ligger også inne en god sikkerhetsmargin i forhold til det som oppgis i veglistene, sier Stensvold.

- Vi har også god oversikt over skader på våre bruer. Hovedinspeksjon skal skje hvert femte eller tiende år. I tillegg har vi en årlig inspeksjon og et løpende oppsyn knyttet til driften av brua. Det inngår i inspeksjonen å se om det er bevegelser i grunnen rundt.

Men forvaltningssystemet Brutus er ikke ajour med fakta om avvikene er lukket.

- Etaten utfører tusenvis av inspeksjoner primært om sommeren og kan ligge etter med registreringen av data i Brutus, sier seksjonssjef Morten Wright Hansen i Statens vegvesen.

10 bruer kollapser hvert år

- Bruer kollapser, det skjer med om lag 10 bruer i året, sier Stensvold.

- Men vi kjenner ikke til at bruer har falt ned av seg selv på grunn av manglende vedlikehold. Det skjer når konstruksjonen påføres direkte ytre påkjenning, typisk er påkjørsler av tunge kjøretøy, eller som Skjeggestad bru der enorme krefter har presset på fundament og pilarer som en følge av utglidning, legger han til.

Hovedinspeksjon av bruer skal skje hvert femte eller tiende år. I tillegg har finnes en årlig inspeksjon.

Hovedinspeksjon av bruer skal skje hvert femte eller tiende år. I tillegg har finnes en årlig inspeksjon.