100 tonnmeter kran på 3-akslede biler!

Publisert Oppdatert

Norsk Scania AS har nylig overlevert en stor ordre til Forsvaret. 7 lastebiler og 7 påhengsvogner, kjerrer, med spesielle påbygg og tekniske løsninger samt containere og utstyr er levert.

Bilene er ikke lakkert i det man vanligvis forbinder militære kjøretøy med, men i gråblå lakk.

Av de 7 lastebilene, alle Scania R620 med lufttandem og lang hytte, er tre biler utstyrt med krokløft og fire har 100 tonnmeter Palfinger-kran.

De mest krevende å bygge har vært kranbilene som er 3-akslede, har en akselavstand på 3,30 m og en total lengde på bare 8,15 meter, noe man normalt ikke skulle klare å bygge en 100 tonnmeter kran på. At disse skulle kobles til kjerrer med 10,60 m lasteplan og at settet skulle være innenfor lovlige 18,75 meter, gjorde ikke oppgaven enklere.

Bilene er meget gjennomtenkt utstyrt. Forsvarets bruksområde har stått i fokus når utstyret ble fastsatt. Alle bilene har sovehytte, kranbilene har lave hytter mens krokløft-bilene har Highline-hytta. Alle biler og hengere er av sikkerhets hensyn utstyrt med ryggekameraer og som en ekstra sikkerhet med tanke på faren for blant annet påkjørsel av dyr i mørke, er alle bilene utstyrt med IR kamera, infrarødt lys. Systemet gjør det mulig for sjåføren å se f. eks en elg på 800 meters avstand.

De tre krokbilene er levert med Palfingers krokløft som har benevnelsen Scorpion i militær utførelse. Krokløfterne er spesifisert av Forsvaret og utrustet med den unike ISO-rammen. Denne løsningen gjør det mulig å ta tak i og løfte opp containere og lastebærere uten krok og ruller fra bakkenivå.