103-åring sprenger fjell

15. oktober kl 1300 blir det gjennomslag i Haukabøtunnelen på rv. 662. En av de nærmeste naboer til tunnelen Karen Haukebø (103 år) og ordfører i Aukra kommune Bernhard Riksfjord deler det ærefulle oppdraget med å fyre av den site salva i tunnelen.

Publisert Oppdatert

Haukabøtunnelen er en av to tunneler på ny riksveg 662 forbi Haukabøen. Det var oppstart på begge tunnelene 3. juni i år, og gjennomslaget i den 265 meter lange Nakketunnelen var 18. august. Og nå er det altså etter ca fire måneder med tunneldrift klart for gjennomslag i den 850 meter lange Haukabøtunnelen.

- En kombinasjon av bra fjellkvalitet, god framdrift og at entreprenøren har forsert arbeidet med bl.a. to rigger, gjør at det blir gjennomslag ca 3 måneder før fristen, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Hovedentreprenør for tunnelene er Skanska Norge AS. I tillegg til selve tunneldrivinga skal de bygge de fire portalene, utføre vann og frostsikring og bygge opp kjørebanene i tunnelen. De skal også bygge ca 400 meter tilførselsveger. Elektroarbeidet blir en egen entreprise, som ble lyst ut i begynnelsen av oktober 2008.

Riksveg 662 Haukabøen åpnes for trafikk sommeren 2009, og er kostnadsregnet til 151 mill 2008-kroner.