Verstingmaskin

1200 tonns maskin på 200 meter skaper ny Ulriken tunnel

Dette er den største TBM-maskinen som hittil har vært benyttet til en samferdselstunnel i Norge. Kontrakten har en verdi på 1,3 milliarder, og tunnelboremaskinen som skal benyttes vil ha en diameter på 9,3 meter.

En maskin i denne størrelsesordenen vil være rundt 200 meter lang inkludert bakrigg og ha en totalvekt på 1200 tonn.

En maskin i denne størrelsesordenen vil være rundt 200 meter lang inkludert bakrigg og ha en totalvekt på 1200 tonn.

Publisert Oppdatert
Det var (fra venstre) Wolfgang Lehner fra Strabag AG, Gunnar G. Løvas fra Jernbaneverket og Steinar Myhre fra Skanska Norge AS som signerte kontrakten tidligere i vår.

Det var (fra venstre) Wolfgang Lehner fra Strabag AG, Gunnar G. Løvas fra Jernbaneverket og Steinar Myhre fra Skanska Norge AS som signerte kontrakten tidligere i vår.

Erfarne tunnelbyggere

Arbeidsfellesskapet JV Skanska Strabag består av Skanska Norge AS og østerriske Strabag AG.

Det er Strabag som står for erfaringen med tunnelboremaskin fra tallrike TBM-prosjekter både i hjemlandet og internasjonalt. Skanska er kjent som en solid aktør i tunnelbransjen i Norge og har blant annet gjennomført mange av de større tunnelprosjektene på jernbanen i senere år.

- Dette markerer starten på en ny tid i jernbanebyggingen i Norge, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås. Det er ikke vanskelig å gi ham rett - av flere grunner.

Entreprenørene fikk nemlig i anbudsrunden selv velge om de ønsket å drive ut den 7,8 kilomenter lange tunnelen i Bergen ved hjelp av tradisjonell sprengning eller bruk av tunnelboresystem (TBM).

Det i seg selv er relativt uvanlig.

Resultatet er dog desto mer spennende. Flere av de tilsammen 11 entreprenørene hostet opp tilbud på begge metodene - og det viste seg altså at en tunnelboremaskin pekte seg ut som det helt klart gunstigste.

JV Skanska Strabag lavest i pris

Det betyr igjen at et arbeidsfelleskap mellom Skanska Norge AS og østerriske Strabag AG ble innstilt til hovedkontrakten på et av de største byggeprosjektene på vestlandet. For øvrig hadde dette arbeidsfellesskapet den laveste prisen på begge metodene sammenliknet med konkurrentene.

Fordeler med TBM

Å bruke tunnelboremaskin har en rekke fordeler sammenliknet med konvensjonell sprenging. TBM-drift gir mindre forstyrrelser enn sprenging, noe som er gunstig med tanke på togtrafikken i den eksisterende tunnelen som er like i nærheten. Samtidig lager det mindre støy for omgivelsene.

Tunnelboring gir også mindre sprekkdannelser enn andre drivemetoder, og vil dermed kunne øke tunnelens levetid og gi færre vannlekkasjer.

Vann er forøvrig noe bergenserne som kjent har nok av allerede.

Les også: 25 meter lang TBM-maskin på 600 tonn

Han blir liten, mannen foran maskinen. Denne tunnelboremaskinen har omtrent samme diameter som maskinen som skal bore nye Ulriken tunnel vil ha.

Han blir liten, mannen foran maskinen. Denne tunnelboremaskinen har omtrent samme diameter som maskinen som skal bore nye Ulriken tunnel vil ha.