1,5 mrd mer til drift og vedlikehold

Vil dette stanse forfallet på veiene, eller "bare" stanse veksten i forfallet?

Publisert Oppdatert

Regjeringen skal satse særlig på drift og vedlikehold, står det å lese i forslaget til Statsbudsjettet. Forfallet på veiene skal stanses og etterslepet på jernbanene skal tas igjen.

Forslaget for 2011 er på 29,4 mrd. kroner - en vekst på 10,6 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2010. 15,1 mrd skal gå til vegformål, hvorav vedlikehold er forslått til 1,55 mrd. kroner. Dette er økning på 60%.

- I 2011 blir det et historisk løft for drift og vedlikehold på vegnettet. Dette vil bl.a. gi 1000 km med nytt asfaltdekke på riksveiene, forteller samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Nå vet vi at prisene for vedlikehold har økt kraftig de siste årene. Man kan derfor ikke se seg blind på store tall, men se hva man i realiteten får igjen for pengene som satses.

Det er også vesentlig forskjell på om man stanser forfallet på veiene - eller "bare" stanser veksten i forfallet.

Disse store prosjektene er planlagt med oppstart i 2011:

- E18 Sydhavna i Oslo, avhengig av at det blir gjennomført en ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslaget.

- E134 Skjold - Solheim i Rogaland

- Riksveg 7 Sokna

- Ørgenvika i Buskerud, med forbehold om at Stortinget slutter seg til framlagt forslag om bompengefinansiering

- E6 Oppdal sentrum i Sør-Trøndelag

- E105 Storskog - Hesseng i Finnmark

Det er ellers foreslått statlige midler med sikte på mulig oppstart av flere andre store prosjekter i 2011. For disse prosjektene er tildeling av midler og oppstart avhengig av at det blir tilslutning om foreslått bompengeopplegg:

- E18 Melleby - Momarken i Østfold

- E136 Tresfjordbrua i Møre og Romsdal

Ved tilslutning til bompengeopplegg kan det dessuten være mulig med anleggsstart i 2011 på følgende store prosjekt, alle med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner: - Riksveg 2 Kongsvinger - Slomarka i Hedmark

- E18 Gulli - Langåker i Vestfold

- E39 Astad - Knutset i Møre og Romsdal

- E16 Fønhus - Bagn i Oppland