2000 meter!

Publisert Oppdatert

På sine nettsider forteller Strand kommune ved avdeling for kommunalteknikk at de i løpet av våren har asfaltert flere av de utsatte grusveiene.

- Blant annet har Jøssangvegen, Norlandsvegen, Alsvikvegen, Heggheimsvegen og del av Fjellsvegen endelig fått fast dekke. Samlet strekning beløper seg til - 2 kilometer!

Asfalteringen er del av en strategi for å redusere antall grusveier i kommunen. Grusveiene er kostbare å vedlikeholde og krever jevnlig tilsyn, sier Strand kommune.

På grunn av regjeringens tiltakspakke har også kommunen fått prioritert helt nødvendig oppgrusing og grøfting av våre grusveier. Blant annet har grusveien fra Leite over til Bjørheimsbygd fått seg en real opprustning.