200.000 for et hull i bakken

Publisert Oppdatert

Entreprenør Sverre Magne Fagerholt i Orkdal har betalt ei regning på 200 000 kroner for leting etter to tusen år gamle fannremsbygg.

- Jeg er glad arkeologene er ferdig. Jeg betaler regninga, sier entreprenør Sverre Magne Fagerholt til Avisa Sør-Trøndelag.

Vitenskapsmuseet har saumfart dette området på Fannremsgjerdet i høst. Men det er så langt ikke gjort arkeologiske funn av betydning. Planen er nye utgravinger i nabolaget neste år.

De fant bare hull etter noen stokker.

- Jeg har slett ikke noe i mot arkeologene, men jeg må si jeg er glad for at de er reist, sier han.

Arkeologer og arkeologistudenter fra Vitenskapsmuseet i Trondheim har saumfart deler av Fannremsgjerdet i høst. For ganske nøyaktig to år siden gjorde arkeolog Preben Rønne og hans kolleger et svært viktig funn ved Kvam gård på Fannrem. Et vikingsverd i svært god stand og graven til en viking og hesten hans ble avdekket. I høst har de gjort såkalte påvisningsundersøkelser i nabolaget.

Men denne gangen fant man ikke noe av betydning. Et tjuetalls stolpehull er påvist, men arkeologene er ikke sikre på om dette er et hus. Det er også funnet kolgroper i området.

Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene er planer om bygging av over 60 leiligheter i området. Grunneier Fredmund Skauge har inngått kontrakt med utbygger, som på sin side må ta kostnadene med forminneundersøkelser. Regninga for Sverre Magne Fagerholt er kommet opp i rundt 200 000 kroner. Det er kostnader med graving og kompensasjon til mannskapet som har drevet undersøkelser.

- Det viktigste for meg nå er at jeg kan være sikker på at de ikke skal grave mer i dette området. Jeg har fått beskjed om at arkeologene har avsluttet, og regninga har jeg betalt, sier Sverre Magne Fagerholt.