200.000 maskiner

Det norske markedet for anleggsmaskiner vil trolig ligge på rundt 3000 i år. Kinas maskinmarked er av en annen verden. Det ventes 200.000 solgte maskiner i Kina i 2010. Så snakker vi også om verdens mest folkerike land med et innbyggertall på 1,3 milliarder mennesker. I byen Shanghai bor det mellom 19 og 20 millioner mennesker, men på dager med mange tilreisende antydes det at det kan være så mye som 35 millioner mennesker innenfor bygrensene.

Publisert Oppdatert