25 høy markør på E6 Sandesund bru

I går startet arbeidet med å montere en 25 meter høy markør mellom kjørebanene på Sandesund bru. Installasjonen skal pynte opp, markere starten på Sandesund bru og i tillegg til å være et navigasjonspunkt for billistene.

Publisert Oppdatert

Mandag 6. oktober ble markørens stålskjellett montert mellom kjørebanene på Sandesund bru ved Sarpsborg. Stålkonstruksjonen skal dekkes med lakkerte polycarbonatplater og innvendig belysning monteres. Markøren settes opp på det punktet der Sandesund bru løfter seg fra bakken på nordsiden av Glomma og skal stå ferdig før vegen åpnes 24. november.

- Bilistene nordfra merker vanligvis ikke at de er på Norges 3. lengste bru før de er kommet midtveis over Glomma. Markøren er tenkt som en ren og slank konstruksjon i tråd med bruas enkelhet. Videre er den gitt en aerodynamisk form som forholder seg til vei og bevegelse, sier landskapsarkitekt Kristin Marie Berg.

Skal fremme trafikksikkerheten

Byggingen av den nye firefelts E6 vil gi et noe mer oversiktlig kryss ved Alvim. Likevel er kjøremønsteret komplisert her, og markøren skal fungere som et fast orienteringspunkt og bidra til å lette bilistenes navigering i krysset. Markøren er også en av flere installasjoner langs nye E6 i Østfold som skal bryte opp monotonien i vegmiljøet og dermed bidra til å hindre søvnulykker.

- Bakgrunnen for markøren er en del av forsknings- og utviklingsprosjektet "Trafikkantens opplevelse på E6 fra Svinesund til Ryen" som omhandler estetikk og trafikksikkerhet. Bakgrunnen er forskningsresultater som viser at tiltalende og "fattbare" omgivelser - dvs. der kjøremønster og fartsnivå er logisk, gir bilister med bedre kjøradferd, lavere fart og mindre aggressiv kjøring, sier Berg.