3400 km nyasfaltert veg

Statens vegvesen har i år lagt asfalt på 3400 kilometer veg. Det er 12 år siden sist det ble lagt så mye asfalt.

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen har asfaltert 2364 kilometer riksveger, og har i tillegg hatt ansvar for å asfaltere 1066 kilometer fylkesveger. Riksvegene er asfaltert for nesten 1,5 milliarder. Det er 600 millioner mer enn i fjor, og en må helt tilbake til 1996 for å finne liknende tall.

- Vi hadde i utgangspunktet 1,4 milliarder til riksvegene inkludert tiltakspakka, men på grunn av prisstigning på olje er det økt med 90 millioner. I tillegg har Statens vegvesen hatt ansvar for å gjennomføre dekkevedlikehold på fylkesvegene for om lag 360 millioner kroner. Til sammen har vi hatt over 130 asfaltkontrakter rundt om i landet. Det er godt å se at asfalten kommer ut på vegen etter planen, at det blir gjort en god jobb i alle ledd. Det har virkelig vært stå på-vilje rundt om i landet, både hos oss og hos entreprenørene, sier Terje Moe Gustavsen..

Asfaltering er så mangt

Vegdirektøren understreker likevel at det er viktig at en ikke bare har fokus på vedlikehold som synes -som asfalt. - Det er et stort behov for vedlikehold på bruer og tunneler, og ikke minst det som er under og ved siden av asfalten, som kummer og grøfter, sier vegdirektøren. Dekkevedlikehold er mer enn bare asfaltering. Et sted kan Statens vegvesen ha lagt nytt bærelag med ny asfalt oppå, et annet sted kan det være reasfaltering, lapping av de verste partiene eller oppretting av vegskulder i tillegg.

Tar igjen litt etterslep

Til tross for at det er lagt mer asfalt i år enn i fjor, så er det ikke mye mer enn det bør være. - For å holde tritt med etterslepet må vi i år legge asfalt for i overkant av 1,3 milliarder, det vil si at vi i år skal ha tatt igjen noe av etterslepet. Nå skal vi måle både spor og jevnhet for å sjekke hvordan det har gått med tilstanden på vegene etter årets asfaltsesong, sier Even Sund som koordinerer Statens vegvesens asfaltarbeid på overordnet nivå.