43 mil omvei for brureparatørene!

Brukollapsen på Riksvei 93 i Alta i Finnmark 18. mai kan gi langvarig stenging av hovedveien mellom Alta og Kautokeino. I går var anleggshjelp på vei fra Alta via en 43 mil lang omvei.

Publisert Oppdatert

Varmebølgen i Nord-Norge har gitt eksplosjonsartet snøsmelting og ras flere steder i landsdelen. E6 var onsdag ettermiddag sperret på to steder i Troms. Ved Skibotn hadde store deler av veilegemet forsvunnet. Noe bedre har det gått i Finnmark, men Riksvei 93 mellom Alta og Kautokeino er stengt ved Garrajohhka sør for Eiby i Alta kommune. Tirsdag kveld ble deler av veien vasket ut i elva.

Tungt.no er på reportasjetur i Vest-Finnmark og kom til stedet onsdag ettermiddag. Da hadde mannskapene fra Kolo Veidekke og underentreprenører startet arbeidet med å få til en provisorisk veiløsning. - Vi har en beltegraver på denne siden av elva og har også fraktet hit betongrør som vi skal bruke for å få unna flomvannet. I tillegg har vi sendt en kolonne med anleggsmaskiner fra Alta. De har en reise på 43 mil foran seg, via Lakselv, Karasjok og Kautokeino. De skal lage ny vei på den andre siden av elvebredden. Vi har også en provisorisk bruerstatning på vei, men den befinner seg nå i Saltdal i Nordland. Vi tror dette arbeidet vil ta litt tid, for å si det sånn, forteller Tom Simensen, veivokter i Kolo Veidekke, til tungt.no.

I Finnmark startet problemene før helgen med ras i Langfjorden, Skillefjorden og Hakkstaben og kraftig isgang i Sarveselva. I tillegg har mange små bekker blitt elver og skapt utfordringer.

Regningen for flommen i Vest-Finnmark alene kan bli på flere millioner kroner. Ifølge Altaposten er Vegvesenet i dialog med NVE, og tror det verste nå er over. Været blir kaldere og vannstanden synker. Dermed minsker farene for isgang, ras og utvaskinger til tross for at det fortsatt er en del snø i fjellet.