44 fylkesveger i Sør-Trøndelag er forsterka

De siste ti åra er mange fylkesveger forsterka for å hindre teleløsning. Nå står fem nye vegstrekninger for tur.

Seksjonsleder Ivar Nervik i Statens vegvesen er godt fornøyd med at 44 fylkesveger er forsterka de siste ti år. Alle fylkesveger skal nå være framkommelige i teleløsninga.

Seksjonsleder Ivar Nervik i Statens vegvesen er godt fornøyd med at 44 fylkesveger er forsterka de siste ti år. Alle fylkesveger skal nå være framkommelige i teleløsninga. Foto: Foto: Tove Eivindsen

Publisert Oppdatert

Våren 2002 presenterte Statens vegvesen ei "verstingliste" over de vegene som erfaringsvis var minst framkommelige i teleløsninga. Sju av de ti dårligste fylkesvegene er forsterka sammen med mange andre på lista. - Vi er godt fornøyd med at hele 327 km fylkesveg har fått økt standard. Ingen strekninger skal nå være uframkommelig i teleløsninga, sier seksjonsleder Ivar Nervik i Statens vegvesen.

I 2013 skal disse forsterkes:

Fv. 656 Fossum-Holtmoen i Midtre Gauldal

Fv 603 Fora - Løvrødsmo i Midtre Gauldal

Fv. 695 Kvål - Stenset i Melhus

Fv. 967 Eidem-Flønes i Selbu

Fv. 277 Hegg - Hopen bru i Agdenes. (Startet høsten 2012)

Fylkestinget prioriterer

Det er fylkestinget i Sør-Trøndelag som eier fylkesvegene, og som prioriterer hvilke strekninger som skal utbedres og forsterkes. Det er dermed også fylkestinget som bevilger penger til fylkesvegene. Statens vegvesen planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre fylkesveger på oppdrag fra fylkeskommunen.