45 meter igjen

45 meter fjell skiller nå stuffene i Atlanterhavstunnelen. Men når gjennomslaget kan komme vil verken prosjektleder Halgeir Brudeseth eller byggeleder Kåre Ingolf Karlsson si så mye om.

Atlanterhavstunnel rv 64

Atlanterhavstunnel rv 64

Publisert Oppdatert

- Til det er usikkerheten for stor. De siste dagene har vi hatt fem meters framdrift i døgnet fra Hagelinstuffen, noe vi også forventer de neste dagene. Plasseringen av et belte dårlig fjell med en vannførende sone mellom Averøystuffen og Kristiansundstuffen er nå godt kartlagt. Dette viser kjerneboringen som ble utført i forrige uke.

- Når drivingen fra Kristiansund er kommet ca. 20 m lenger fram, planlegges det å fullføre resterende driving fra Averøy, forteller Brudeseth.

"En milepæl"

Tunneldrivningen har vært en krevende og utfordrende jobb for både byggeledelse og entreprenør.

Prosjektet har slitt med ras, flere svakhetssoner og dårlig fjell, og har derfor vært nødt til å sette inn stor ekstrainnsats med tung sikring på Averøy-stuffen.

Vegarbeidet i Kristiansund startet i uke 42 med riving av en rekke bolighus og andre bygninger. "Veg Kristiansund" og bomstasjonen planlegges desember 2008, mens prosjektet åpnes for trafikk vinteren 2009.

Dette har medført forsinkelser. Innlekkasjene er under maksimalgrensa på 300 liter vann i minuttet per kilometer tunnel.

- Å kunne si noe om gjennomslaget er vanskelig, men at gjennomslaget vil bli viktig milepæl for prosjektet, er det ingen tvil om.

Etter gjennomslaget gjenstår et omfattende etterarbeid med vann- og frostsikring, vegbygging og tekniske installasjoner. Tunnelens største dybde på 251 meter ble nådd 9. september i år.