500 millioner i året til rassikring av fylkesveg

På en pressekonferanse torsdag formiddag la Samferdselsdepartementet frem en handlingsplan for rassikring på fylkesveinettet for perioden 2010-2019 med særlig vekt på de fire første årene. Rammen på 500 millioner årlig er fordelt på prosjekt og fylke.

Gudvangen ras anlegg vei natur

Gudvangen ras anlegg vei natur

Publisert Oppdatert

Regjeringen varslet i Nasjonal transportplan en gjennomsnittlig årlig innsats på en milliard kroner til rassikring i 10-årsperioden 2010-2019. Disse midlene blir fordelt med halvparten på riks- og halvparten på fylkesveinettet.

Samferdselsminister Magnhil Meltveit Kleppa la på pressekonferansen i dag vekt på at mer rassikre veier gir færre ulykker, mer pålitelig transport og reduserte kostnader for folk og næringsliv.

I 2010 er det ikke tilstrekkelig med ferdige planer for å nå målet, heter det fra Samferdselsministeren. Det er derfor satt av 850 millioner kroner til særskilte rassikringstiltak. Beløpet er allikevel en økning på nær 410 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2009. For 2010 er rassikringsmidlene fordelt med 350 millioner kroner til riksveinettet og 500 millioner kroner til fylkesveiene.