6 prosent arbeidsledige innen bygg og anlegg

Fortsatt er det bygg- og anleggsnæringen og industrien som rammes hardest av nedgangstidene. Tre av ti arbeidsløse er menn med bakgrunn fra dise sektorene, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Publisert Oppdatert

Legger vi til de nær 17 000 som er midlertidig sysselsatt på ulike arbeidsmarkedstiltak, er nesten 90 000 mennesker uten jobb ved utgangen av april.

Nav sine tall viser også at unge menn er de som rammes aller hardest. Nesten en av tre arbeidsløse er menn i 20-åra. i aldersgruppa 20-24 år er arbeidsløsheten nå oppe i 7,1 %. For alle grupper under ett, er arbeidsløsheten ved utgangen av april 2,8 %.

Selv om arbeidsløsheten øker i alle yrkesgrupper, begynner det å bli store forskjeller mellom de ulike bransjene. I bygg og anlegg er arbeidsløsheten nå oppe i 6,0 %, mens bare 0,6 % er arbeidsløse i helse-, pleie- og omsorgssektoren.