Spydeberg-firma i medvind:

Ære være arbeiderne

Fem har blitt til 40 ansatte på syv år med to Gasselle-diplomer på veggen. Æren blir gitt til de flinke medarbeiderne.

På Larkollen sjaktes det ned under havnivå. Maskinfører Terje Solberg sitter godt beskyttet fra havet av de 10 meter lange spuntene som er slått ned i bakgrunnen. Hotellet blir dimensjonert til å tåle flom til kotehøyde 2,4.

På Larkollen sjaktes det ned under havnivå. Maskinfører Terje Solberg sitter godt beskyttet fra havet av de 10 meter lange spuntene som er slått ned i bakgrunnen. Hotellet blir dimensjonert til å tåle flom til kotehøyde 2,4.

Publisert Oppdatert
Flinke folk som står på er et av kriteriene for BIS-suksessen. Her ser vi fra venstre lastebilsjåfør og grunnarbeider Morten Larsen, maskinfører og førstemann på anlegget Tore Johannesen og grunnarbeider Kristine Høgmo.

Flinke folk som står på er et av kriteriene for BIS-suksessen. Her ser vi fra venstre lastebilsjåfør og grunnarbeider Morten Larsen, maskinfører og førstemann på anlegget Tore Johannesen og grunnarbeider Kristine Høgmo.

Her jobber sikkerhetsvakt Steffan Berg med kabeltrekking like under Nordenga Bru på Oslo S. BIS har siden 2006 hatt en økende oppdragsmengde for Jernbaneverket.

Her jobber sikkerhetsvakt Steffan Berg med kabeltrekking like under Nordenga Bru på Oslo S. BIS har siden 2006 hatt en økende oppdragsmengde for Jernbaneverket.

Eldstemann i BIS Tor Kvarud har vært med i 13 år nå. 60-åringen sørger for effektiv flytting av sjøbunn og leire der det nye hotellet snart skal reises.

Eldstemann i BIS Tor Kvarud har vært med i 13 år nå. 60-åringen sørger for effektiv flytting av sjøbunn og leire der det nye hotellet snart skal reises.

Sjåfør Frank Strøm ankommer med en skogsmaskin på tralla. BIS driver nemlig også med skogsdrift  hvor de bruker to lette maskiner på 3,5 tonn som skal gi minst mulig skade på skog og mark.

Sjåfør Frank Strøm ankommer med en skogsmaskin på tralla. BIS driver nemlig også med skogsdrift hvor de bruker to lette maskiner på 3,5 tonn som skal gi minst mulig skade på skog og mark.

Like ved Ski stasjon er BIS Maskin godt i gang med grunnarbeidene til et næringsbygg på 3882 m2. Bakveggen er bygget som en støttemur og går langs grensa til jernbaneverket. Snart vil arbeidet nærme seg jernbanesporene, da vil erfaringen og rutinen ved å jobbe for Jernbaneverket komme godt med.

Like ved Ski stasjon er BIS Maskin godt i gang med grunnarbeidene til et næringsbygg på 3882 m2. Bakveggen er bygget som en støttemur og går langs grensa til jernbaneverket. Snart vil arbeidet nærme seg jernbanesporene, da vil erfaringen og rutinen ved å jobbe for Jernbaneverket komme godt med.

Det går selvsagt opp og ned for de fleste i anleggsbransjen, men omsetningen kan ingen klage på i det unge og fremadstormende Spydeberg-selskapet. De siste to årene har firmaet sikret seg to Gaselle-diplomer og fra en omsetning på 52 millioner i fjor regner daglig leder Bjørn Ingar Strøm å øke til mellom 56- og 60 millioner dette året. Fortsatt vekst altså, men han presiserer at de nå er mer interessert i å stabilisere seg der de er, enn å vokse noe særlig mer.

Egenutvikling

Vi går tilbake i tid, til den siste krisa. En tid med usikkerhet og hard kamp om jobbene tvang frem en nytenkning hos Spydeberg-firmaet. Som et resultat av dette regnet de i 2009 på en jobb for Jernbaneverket. En jobb de fikk og gjorde bra, siden har dette utviklet seg til et godt kundeforhold.

Ved å bli målt på HMS hver måned av jernbaneverket blir man selvsagt skjerpet og bedriften har lært mye av dette, noe som igjen har gitt mulighet for videre vekst.

Og Jobber man bra får man belønning. I september flyttet de inn i splitter nye lokaler utenfor Spydeberg. Her har de moderne og lyse kontorer i tillegg til egen verkstedhall, vaskehall og stor tomt for lagring. Tidligere leide de en gammel veikro som hovedkontor, så overgangen har vært merkbar.

- Å ha eget verksted med en flink mekaniker er vi kjempefornøyde med. Nå får vi tatt tak i ting før det blir kjørt helt ned, forklarer Bjørn Ingar.

Flinke og fleksible

Samtlige ledere i bedriften er enige om hvorfor de har lykkes. Det er takket være flinke og trofaste folk. De blir beskrevet som svært dyktige og fleksible, ingen er redde for å ta i et tak.

Det blir gjort helt klart at dette har hatt stor betydning for kundene, som igjen har gitt BIS Maskin mulighet for slik vekst.

Godt Miljø

Miljøet blir beskrevet som godt og mellomlederne er opptatt av å motivere for å gjøre en god jobb, likevel skal de ikke gå av veien for å si i fra om noe blir gjort galt heller.

Sammensetningen

Hver uke blir det holdt møter blant arbeidslederne. Det blir hele tiden gjort hensyn til hvilke folk som arbeider best sammen. Slikt blir lagt merke til ute i grøfta og det har blitt en bra gjeng med blide og fornøyde folk.

90 prosent av arbeidsstokken er hentet lokalt, på den måten slipper de folk som bor på brakker. Dette er også gjort for å sikre stabilitet og godt miljø.

Maskinstallen

Maskinstallen består av 12 gravere fra tre til 30 tonn, fordelt på merkene Volvo, Cat, JCB og Doosan. De har også knuseverk og sorteringsverk, dosere, dumpere og seks lastebiler. I stallen har de 24 firmabiler, fordelt på Volkswagen Transporter, Mitsubishi L200 og Nissan Navara.

På banen

At BIS er har væt på banen de siste årene er sant i dobbel forstand. Både markedsmessig generelt sett og på banen rent fysisk. Jobbing for Jernbaneverket er selvsagt litt spesielt og har bestått av å grave føringsveier, kabelgrøfter, strømgrøfter og monteringsarbeider av for eksempel informasjonsskjermer på plattformene.

Her er det strengere krav og banefolka blir rekruttert blant de mer erfarne i bedriften. De har nå tre gravere som er tilpasset banearbeid, i tillegg følger det med en del utstyr for kabeltrekking. En ny spesialbygget 8-tonner er også bestilt og skal monteres av Rosenqvist Maskin i Sverige. Dette vil være en korthekket gravemaskin med henger for bruk på selve jernbanesporet.

- Det vil utvilsomt være litt spesielt å kjøre denne i 30 km/t på sporet, smiler Bjørn Ingar.

Oslo S

BIS var involvert i fornyelsen av Oslo S, da særlig utbedringene på plattformene med kabeltrekking og montering av skjermer. I fjor sommer startet et oppdrag med kabellegging fra Lysaker til Etterstad, en jobb som vil vare ut 2012. I tillegg er det en del store faste kunder som Veidekke, Mesta, AF, Betonmast og NCC, som sørger for mye av oppdragsmengden.

BIS Maskin i Spydeberg har vært Gassellebedrift to år på rad. Fra venstre ser vi anleggslederne Jon Axel Grøtvedt og Willy Kristiansen, prosjektleder Paul Strøm og daglig leder Bjørn Ingar Strøm.

BIS Maskin i Spydeberg har vært Gassellebedrift to år på rad. Fra venstre ser vi anleggslederne Jon Axel Grøtvedt og Willy Kristiansen, prosjektleder Paul Strøm og daglig leder Bjørn Ingar Strøm.