AF Betonmast - Mika fikk kontrakten

I går signerte Statens vegvesen og AF Betonmast anlegg – Mika kontrakten på bygginga av Eikremtunnelen og Høgsettunnelen på StorKrifast

Publisert Oppdatert

Etter å ha fått inn seks tilbud på bygging av tunnelene, stakk AF Betonmast anlegg - Mika av med det lengste strået.

Stort prosjekt

Prosjektet erstatter en strekning av E39 (Knutset - Høgset)med dårlig standard og korter inn vegen med ca 1,4 km. Gjemnesstranda frigjøres dermed for gjennomgangstrafikk, og det blir en betydelig miljøforbedring på strekninga. I tillegg til ny E39 skal det bygges 5 km sideveger og traktorveger, en stor undergang for fylkesvegen på Høgset, tre driftsunderganger og to mindre bruer.

Entreprisen består av den 970 meter lange Eikremtunnelen og den 700 meter lange Høgsettunnelen, i tillegg til ei 33 meter lang bro og omlegging av krysset på Høgset. Vi skal bygge til sammen ca 1 800 meter ny veg på begge sider av Høgsettunnelen.

Ved Eikremtunnelen i Kjervika inngår omlegging av dagens riksveg 70, bygging av et planfritt kryss og tilhørende lokalveger, og forlengelse av eksisterende gang- og sykkelveg.

På Tveekrem blir eksisterende riksveg omlagt forbi forskjæringsområdet. Her er det alt gjort forberedende arbeider. Etter at portalen er ferdig bygd skal eksisterende veg gjenoppbygges over portalen.

Starter i løpet av september

Det blir opp til entreprenøren vil drive begge tunnelen parallelt, men vi har lagt føringer på at Eikremtunnelen skal ferdigstilles først. Arbeidet starter opp i midten av september. Eikremtunnelen skal være ferdig i februar 2012, mens fristen for ferdigstillelse av Høgsettunnelen er satt til juli 2012.