AF Bygg Glomsrød bygger Risum

Publisert Oppdatert

Risum ungdomsskole skal bygges av lokal entreprenør. AF Bygg Glomsrød hadde det beste anbudet med en pris på 48 millioner kroner pluss moms, skriver Halden Arbeiderblad.

Med moms er altså anbudet på 60 millioner kroner. Om kort tid avgjøres det også hvem av 11 firmaer som skal bygge to nye barnehager.

- Jobbet hardt

Når Glomsrød er ferdig med kultursal og omsorgsboliger i slutten av måneden, kan utstyr og mannskap flyttes den korte veien til Risum.

- Vi har jobbet hardt for å være konkurransedyktig og er veldig glade for at vi nådde fram i konkurransen. Dette er både morsomt og gledelig. Vi forsøker å holde alle ansatte sysselsatt. Markedet har forandret seg mye siden sommeren, sier Nils Håkon Buer hos AF Bygg Glomsrød til HA.

Politikerne har satt av drøyt 70 millioner kroner til nybygget på Risum. Denne summen ser ut til å være stor nok. I tillegg til totalentreprisen på 48 millioner, kommer opparbeidelse av uteareal pluss inventar og utstyr. Kommunen får tilbake momskronene, og i tillegg har regjeringen lagt fram en stor finansieringspakke for skolebygg der lånene er rentefrie.

Åtte millioners forskjell

Det var i alt åtte anbud fra firmaer som ønsket å bygge Risum ungdomsskole. Bare 400.000 kroner skilte de to billigste anbudene når vi ser bort fra et lavt anbud som ble avvist fordi firmaet manglet nødvendig erfaring innen betong og stål. Høyeste anbud var på 56 millioner kroner pluss moms.

Nå har de firmaene som tapte i anbudskampen to uker på seg til å levere protest på tildelingen.

Til sammen 11 firmaer har levert inn anbud på bygging av Brekkerød og Isebakke barnehage. To av anbudene kommer fra tyske firmaer. Nå ser de ut for at kommunen kan få to barnehager for samme pris som den opprinnelige kostnaden på Brekkerød barnehage