AF bygger vindmøllepark

AF Gruppen (AFG) har inngått intensjonsavtale med Midtfjellet Vindpark AS om å bygge Midtfjellet Vindpark i Fitjar kommune i Hordaland.

Vindmøllepark

Vindmøllepark Foto: Per H. Forsberg

Publisert Oppdatert

Kontraktsverdien er mellom MNOK 100 og 140, avhengig av valgt mølleleverandør og endelig utbyggingsvolum. Avtalen betinger at prosjektet får tildelt Enova-støtte etterfulgt av endelig investeringsbeslutning.

Midtfjellet Vindkraft AS eies av Fitjar Kraftlag SA og DONG Energy, med 50 prosent hver.

- En vindpark på Midtfjellet vil gi et betydelig bidrag til ren, fornybar energi i Norge, sier entreprenøren i en pressemelding. Avtalen omfatter veger, fundamenter, oppstillingsplasser og kabelgrøfter.

Ferdig 2011

Oppstart av AF Gruppens entreprise er planlagt til 2.halvår 2009 med ferdigstillelse 1.kvartal 2011.

- AF Gruppen er stolt over å få være med på utbyggingen av fornybar energi. Tidligere har AF Gruppen bygget Smøla vindpark, Kjøllefjord vindpark og Valsneset vindpark, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

- Vi ser frem til å bruke denne erfaringen til utbygging av Midtfjellet vindpark.

Ny søknad om tilskudd

Etter avslaget fra Enova i desember 2008 har Midtfjellet Vindkraft AS arbeidet med å revidere planene sine, blant annet oppstartstidspunkt, komprimert framdrift for utbygging, samt med vurdering av innkomne anbud.

Selskapet tar sikte på å sende ny søknad til Enova SF om anleggstilskudd, et tilskudd som er nødvendig for at bygging av vindmøllene kan komme i gang.

Foreløpige beregninger viser at dersom MV får tilsagn om Enova-støtte før 1. oktober 2009, kan produksjonen av rein, fornybar energi gå ut på nettet fra Midtfjellet 1. januar 2012.

Snarlig oppstart av utbyggingen er mulig

Ettersom Midtfjellet Vindkraft allerede har utarbeidd ferdige planer og har innhentet anbud på en utbygging, kan en oppstart av anleggsarbeidene skje relativt raskt etter at en finansiering av utbyggingen er på plass. En utbygging er uansett avhengig av at det finnes økonomiske rammebetingelser som sikrer en tilfredstillende lønnsomhet.

Klage på Detaljplanen avvist

Detaljplanen for vindkraftverket på Midtfjellet er nå endelig godkjent. En klage fra Fitjarstølane Vel og Aksjonsgruppa for vern om Fitjarfjellet fikk ikke medhold.

Olje- og energidepartementet stadfestet 26. januar 2009 NVEs vedtak av 15. august 2008 med gitte forutsetninger og støyvurderinger. Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Kan ta området i bruk

Midtfjellet Vindkraft kan ta området i bruk før endelig skjønn er avgjort (forhåndstiltredelse). Det har Olje- og energidepartementet avgjort. Departementet har lagt avgjørende vekt på behovet for å styrke forsyningen i området.

- Det er derfor av vesentlig betydning at anleggsarbeidene påbegynnes så snart som mulig for å unngå urimelige forsinkelser for framdriften av arbeidet, skriver OED.

Midtfjellet Vindkraft har begjært skjønn overfor Sunnhordland Tingrett i forbindelse med ekspropriasjon. (fra Midtfjellet Vindkrafts hjemmesider)