AF Decom skal rive papirfabrikk

Avtale om rivearbeider av papirfabrikken på Follum.

Torsdag 8. november ble avtalen om riving av papirfabrikken på Follum signert. Til venstre dir. Eirik Wraal, AF Decom, og i midten adm. dir Ragnhild Borchgrevink, Viken Skog.

Torsdag 8. november ble avtalen om riving av papirfabrikken på Follum signert. Til venstre dir. Eirik Wraal, AF Decom, og i midten adm. dir Ragnhild Borchgrevink, Viken Skog.

Publisert Oppdatert

Den tidligere hjørnestensbedriften ble lagt ned våren 2012. Torsdag ble avtalen mellom AF Decom og Treklyngen signert.

I sommer solgte Norske Skog fabrikksområdet til Treklyngen (Viken Skog). Treklyngen har planer om å etablere et stort industriområde på Follumtomta.

Bygningene som skal rives har en grunnflate på ca 36.000 m2 og et totalt gulvareal som er nærmere 100.000 m2. I tillegg til å utføre rivearbeider skal AF Decom bidra til å realisere verdier for kunden gjennom salg av maskiner og utstyr, samt metaller som går til gjenvinning.

Frem mot sommeren 2013 vil fokus i prosjektet være salg av maskiner og komponenter. Full fart på rivearbeidene blir det først fra høsten 2013 og prosjektet skal være avsluttet innen utgangen av 2014.

- Vi er meget fornøyd med at Treklyngen har valgt AF Decom for planleggingen og utførelsen av sanerings- og rivearbeidet på Follum. Vi ønsker å bidra til at industriområdet på Follum blir tilrettelagt for fremtidig bruk.

På Follum vil AF Decom ha en positiv og kompetent organisasjons som skal sikre at vi gjennomfører sanerings- og rivearbeidet på en sikker og effektiv måte uten noen form for skader; hverken på prosjektet eller miljøet rundt oss, sier Eirik Wraal.