AF Gruppen bygger E6

AF Gruppen er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av E 6 Øyer – Tretten i Øyer kommune i Oppland.

Pål Egil Rønn AF-gruppen

Pål Egil Rønn AF-gruppen

Publisert Oppdatert

Entreprisen inkluderer 4 km ny tunnel gjennom Skarsmoen og opprustning av eksisterende E 6 over 10 km.

Avtalen vil ha en verdi på MNOK 680 eks. mva. Arbeidene omfatter tunnelarbeider, sprengning, masseflytting og komplett vegbygging inkludert asfaltarbeider. Planlagt oppstart er april 2010. Ny E 6 er planlagt åpnet i 2013.

- Dette er et viktig oppdrag for vår anleggsvirksomhet. AF ønsker å ta en større del av markedet for samferdselsprosjekter. Vi er derfor stolte av å ha vunnet et krevende prosjekt innenfor et av våre kjerneområder, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.