AF Gruppen bygger på Sørenga

AF Gruppen (AFG) er av Bjørvika Infrastruktur AS valgt som entreprenør for utbygging av Havnepromenade Vest som inngår i havnepromenadene rundt Sørengautstikkeren på Sørenga, definert i reguleringsplan Bjørvika – Bispevika – Lohavn.

Publisert Oppdatert

Arbeidet omfatter peling til fjell i sjø, etablering av bærekonstruksjon i betong, oppbygging av nivåforskjeller og toppdekker i promenadekaia.

Oppstart av arbeidene er september / oktober 2010 og anlegget vil stå ferdig til sommeren 2012. Verdi på avtalen er ca. MNOK 95 eks. mva.

- Dette er et viktig oppdrag for vår anleggsvirksomhet. AF Anlegg Havn er en av de fremste leverandørene av havnebygging i Norge, og vi er fornøyde med denne bekreftelsen på vår kompetanse og konkurransekraft. Vi er også stolte av å bidra i utbyggingen av Bjørvika, et av de største byutviklingsprosjektene i Norge, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.