AF Gruppen går inn på eiersiden i Dr. techn. Olav Olsen

Entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen (AFG) har inngått intensjonsavtale med eierne av Dr. techn. Olav Olsen AS om kjøp av minimum 51 % av aksjene i selskapet.

Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Publisert Oppdatert

Dr. techn. Olav Olsen er et av Norges ledende rådgivende ingeniørmiljø innen konstruksjon og marin teknikk. I tillegg er selskapet ledende i verden innen prosjektering av offshore betongkonstruksjoner. Selskapet hadde i 2010 en omsetning på 101 MNOK og rundt 80 ansatte.

- AF Gruppen er en meget dyktig og seriøs aktør med mange koblingspunkter mot vår egen virksomhet. Vi har stor tro på at man gjennom et tettere samspill mellom det prosjekterende og utførende leddet kan utvikle mer effektive og kostnadsbesparende løsninger som til syvende og sist kommer kundene til gode.

For Dr. techn. Olav Olsen er det også svært viktig at vi i prosessen bevarer vår posisjon som uavhengig rådgiver. Vi skal fortsatt jobbe med et mangfold av kunder og prosjekter, sier Jan Moksnes, styreleder i Dr. techn. Olav Olsen.

- Dr. techn. Olav Olsen er et anerkjent selskap med engineeringkompetanse innenfor flere av AF Gruppens kjerneområder. AF Gruppen har evne og vilje til å bygge videre på dette fundamentet, og vi skal sammen søke å finne nye måter å skape verdier på.

Dr. techn. Olav Olsen har ved flere anledninger vist at de evner å tenke nytt og annerledes, og vi ser på et eierskap i selskapet som en spennende mulighet. Selskapet vil fortsette som et uavhengig engineeringmiljø, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.