AF Gruppen leverer

AF Gruppen leverer hva de selv kaller et svært godt 1. kvartal med et resultat før skatt på MNOK 91 (50) i perioden.

Publisert Oppdatert

AF Gruppen hadde i 1. kvartal 2010 en omsetning på MNOK 1 423 (1 258) og et resultat før skatt på MNOK 91 (50). Dette tilsvarer en resultatmargin på 6,4 % (4,0 %) og et resultat pr aksje på 0,93 (0,50). Samlet ordrereserve pr. 31.03.10 var MNOK 6 571 (4 961).

AF Gruppen hadde en kontantstrøm fra driften i 1. kvartal 2010 på MNOK 84 (238). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 39,1 % (32,1 %).

AF prioriterer arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) høyt og har gjennom systematisk og langsiktig arbeid redusert H-verdien. H-verdien i den norske virksomheten var i 1. kvartal på 0,9 og sykefraværet var på 3,7 %.

- Det har vært en lang vinter med stor konkurranse og tøffe markedsvilkår. AF Gruppen har likevel startet 2010 i tråd med forventningene. Vi har i første kvartal sett flere tegn til at lavkonjunkturen begynner å slippe taket. De siste dagers tiltakende problemer i PIIGS-landene vil kunne dempe denne trenden. Det er derfor fortsatt grunn til en nøktern forventning til framtida. Vår mulighet ligger i å videreutvikle vår prestasjonskultur slik at vi øker selskapets attraktivitet, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.