AF Gruppen med rekordresultat og høy vekst i 2011

AF Gruppen (AFG) leverer et historisk godt resultat. Ordrereserven har aldri vært høyere og den finansielle posisjonen er sterk.

Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Publisert Oppdatert

AF Gruppen hadde i 4. kvartal 2011 en omsetning på MNOK 2 471. Resultat før skatt i 4. kvartal var MNOK 199, tilsvarende en resultatmargin på 8,0 %, skriver konsernet i en pressemelding.

For 2011 hadde AF Gruppen en omsetning på MNOK 7 356. Dette tilsvarer en vekst på 26,2 % fra året før. Foreløpig resultat før skatt for 2011 ble MNOK 404 tilsvarende en resultatmargin på 5,5 %.

Resultat pr. aksje ble i 4. kvartal NOK 1,87 og NOK 3,84 i 2011. Utvannet resultat pr. aksje for 2011 ble NOK 3,84. Samlet ordrereserve pr. 31.12.11 var MNOK 9 826.

Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital ble 35,5 %. AF Gruppen hadde pr. 31.12.11 netto rentebærende fordringer på MNOK 450.

Oppkjøp og utvidelser

AF Gruppen kjøpte i 4. kvartal aksjemajoriteten i Strøm Gundersen konsernet og Rogaland Entreprenør. Selskapene er lokalisert henholdsvis i Drammen og Stavanger. AF utvider med dette sitt geografiske nedslagsfelt innen bygg- og anleggstjenester i regioner med høy vekst.

Styrets forslag til utbytte pr. aksje er NOK 2,20. Dersom selskapets likviditetssituasjon tilsier det vil styret i tillegg vurdere å anbefale et ekstraordinært utbytte for generalforsamlingen den 11. mai.

Sykefraværet ned 

AF prioriterer arbeid med HMS høyt og H-verdien for hele virksomheten var i 2011 på 1,5, mens det samlede sykefraværet gikk ned til 3,6 %. AF Gruppen har nylig gjennomført en medarbeidertilfredshetsundersøkelse som viser at trivselen og stoltheten av å jobbe i AF aldri har vært høyere.

- 2011 har vært et godt år for AF Gruppen med gode prestasjoner i våre virksomhetsområder.

Vi opplever høy aktivitet og god tilførsel av nye oppdrag, og våre ansatte viser evne og vilje til å prestere på høyt nivå i et marked preget av stor konkurranse. Den høye ordrereserven gir grunnlag for høy aktivitet og god vekst også i 2012. Fremtidsbildet ser totalt sett godt ut for selskapet og vi ser potensiale for ytterligere forbedringer, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.