AF Gruppen med tidenes beste årsresultat

AF Gruppen leverer det beste årsresultat i selskapets historie. Foreløpig resultat før skatt for 2009 er MNOK 366 (308).

Publisert Oppdatert

AF Gruppen hadde i 4. kvartal 2009 en omsetning på MNOK 1 475 (1 563). Resultatet før skatt i 4. kvartal var på MNOK 107 (131) tilsvarende en resultatmargin på 7,2 %

(8,4 %). For 2009 hadde AF Gruppen en omsetning på MNOK 5 401 (5 916). Foreløpig resultat før skatt for 2009 er på MNOK 366 (308) tilsvarende en resultatmargin på 6,8 % (5,2 %). Resultat pr. aksje* for 2009 ble NOK 3,85 (3,16).

AF Gruppen hadde en meget sterk kontantstrøm fra driften med MNOK 365 (134) i 4. kvartal og MNOK 941 (402) i hele 2009.

Styrets foreløpig forslag til utbytte pr. aksje er kr 1,60 (1,40).

AF prioriterer arbeid med Helse, miljø og sikkerhet høyt og H-verdien for den norske virksomheten var i 2009 3,1 (2,3), mens samlet sykefravær har holdt seg stabilt på

4,0 % (4,0 %). AF Gruppen har nylig gjennomført en medarbeidertilfredshets-undersøkelse som viser at medarbeiderne har høy trivsel og opplever selskapet som en attraktiv arbeidsgiver.

- AF Gruppen har gjennom hele 2009 levert gode resultater og går inn i et nytt år med en solid ordrereserve. For noen virksomhetsområder vil 2010 bli spesielt krevende, men i sum er vi nøkterne optimister. Vi skal fortsette å ta tak i det vi får gjort noe med, og vi vil også fremover vektlegge videreutvikling av en sunn og sterk selskapskultur der vårt verdisett er fundamentet. Vi er allerede godt i gang med 2010, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

*Resultat pr. aksje er justert for aksjesplitt foretatt 18.01.2010