AF Gruppen rustet for vekst

?AF Gruppen leverer et godt resultat for 1. kvartal. Ordrereserven er rekordhøy og den finansielle posisjonen er sterk.

Publisert Oppdatert

 

AF Gruppen hadde en omsetning i 1. kvartal på MNOK 1 467 (1 423) og et resultat før skatt på MNOK på 61 (91) i kvartalet. Dette tilsvarer en resultatmargin på 4,2 % (6,4 %).

 

Kontantstrøm fra driften var MNOK 67 (84) i 1. kvartal.  Netto rentebærende fordringer var MNOK 774 (232) pr. 31.03.11. Ordrereserven pr. 31.03.11 var MNOK 7 904 (6 571).

 

H-verdi i 1. kvartal var 2,7 og sykefraværet var 3,9 %. For den norske delen av virksomheten var H-verdien 3,2 og sykefraværet 3,9 %.

- AF Gruppen leverer et godt resultat for 1. kvartal. Økt oppdragsmengde, spesielt innenfor bygg, gir en rekordhøy ordrereserve. Med mange spennende prosjekter og en solid finansiell posisjon, vurderes fremtidsutsiktene som gode.

Undersøkelser viser økt interesse fra nyutdannede og erfarne ingeniører for å bli en del av AF Gruppen. Sammen med  solide og offensive ansatte gir dette oss gode muligheter til å ta nye grep,  sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.