AF Gruppen selger aksjer til ansatte

AF Gruppen ASA (AFG) har gjennomført salg av 330 000 egne aksjer til ledende ansatte, hvorav 113 000 aksjer ble solgt til primærinnsidere.

Publisert Oppdatert

Salget er en del av selskapets aksjekjøpsprogram, med salg av aksjer til 20 rabatt i forhold til børskurs pr 31.12.09, NOK 31,80.