AF Gruppen selger seg ned

AF Gruppen sier styret i AF Miljø har besluttet å selge inntil 60 prosent av aksjene i Miljøbase Vats AS. Dette går frem av en melding fra Reuters. Aksjene vil tilbys alle aksjonærer i AF Gruppen ASA per 15. oktober 2010.

Publisert Oppdatert