AF kan få scenebygg

Publisert Oppdatert

AF Gruppen ligge an til å få kontrakt på oppføring av scenebygget på Vulkan og Søndre Kvartal på Grünerløkka, sier Hegnar online.no

Kontrakten er en samarbeidsavrale, har en ramme på NOK 260 millioner og oppstart skal skje nå i september.