AF tildelt storkontrakt på kompetansesenter

Undervisningsbygg har innstilt AF Gruppen som entreprenør til å bygge Risløkka kompetansesenter for yrkesfag på Økern i Oslo.

Publisert Oppdatert

Avtalen er en totalentreprise og omfatter bygging av 40.000 kvadratmeter bygningsmasse. Verdi på avtalen er på 623 MNOK eks mva. Byggeperioden vil være fra april 2010 til desember 2012 med overlevering sommeren 2013.

Risløkka kompetansesenter for yrkesfag blir en helt ny videregående skole som skal erstatte store deler av Sogn videregående, Fagskolen i Oslo og Læringssenteret for Byggfag. Skolen vil når den står ferdig ha plass til om lag 1000 elever på ordinær skole og 350 studenter ved Fagskolen.

Risløkka er Oslo kommunes storsatsing på yrkesfaglig opplæring. ompetansesenteret vil tilby opplæring innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, teknikk- og industriellproduksjon, elektrofag, design og håndverk, helse- og sosialfag og studiespesialisering med entreprenørskap og studiespesialisering påbygging.

- Vi er stolte av å få bygge den største fagskolen i Oslo. Risløkka kompetansesenter er et moderne og fremtidsrettet skolebygg, og en stor og viktig kontrakt for vår Oslo-baserte byggvirksomhet, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.