AG-gruppen innstilt til byggetrinn 2 på Ringveg Vest

Statens vegvesen er nå i startgropen med å starte anleggsarbeidene på byggetrinn 2 på Ringveg Vest. AF-gruppen er innstilt til å utføre arbeidet.

Publisert Oppdatert

Klagefristen for de andre entreprenørene som har gitt tilbud på arbeidet er satt til 3. mars.

- Vi planlegger signering av kontrakt med den aktuelle entreprenøren onsdag 9. mars, sier prosjektleder Ottar Midtkandal.

Han regner med at entreprenøren starter i marken ca. 1.april. Da vil sprengningsarbeidet starte samtidig på Sandeide og Liavatnet.

- Byggetiden er satt til fire år og vi planlegger å åpne byggetrinn 2 for trafikk sommeren 2015, sier Midtkandal.

Kontrakten for byggetrinn 2 er på ca. 820. mill.kr. eks. mva.