Aksjonerer mot uheldige vibrasjoner

Arbeidstilsynet gjennomfører nå et landsomfattende tilsyn i bedrifter der ansatte kan være utsatt for mekaniske vibrasjoner. Den landsomfattende aksjonen startet 7. mars og pågår i to uker. Resultatene fra de 300 bedriftsbesøkene vil være klare i slutten av uke 12.

Publisert Oppdatert

Mange norske arbeidstagere er daglig utsatte for vibrasjoner. Mekaniske vibrasjoner har bakgrunn i håndholdte verktøy (hånd - armvibrasjon) og større kjøretøy eller maskiner (helikroppvibrasjon). Selv om vibrasjonsnivåene på de fleste typer verktøy og maskiner jevnt over er lavere enn tidligere, er det fremdeles mange som blir utsatt for så høye vibrasjonsnivå et det kan føre til skade på blodkar, nerver, skjelett, ledd og muskler.

Det er særlig i mannsdominerte yrker man finner arbeidstagere som er utsatt for vibrasjoner. I aksjonsuka gjennomfører Arbeidstilsynet i hovedsak  tilsyn i bygg- og anleggsbransjen og innen mekanisk industri.