Fjellsprengningsdagen 2013:

All time high på Fjellsprengern

Årets konferanse for fjellsprengerkonferanse kunne konstantere rekordoppslutning.

Årets Fjellsprengningsdag, Bergmekanikkdag og Geoteknikkdag fikk rekordoppslutning med hele 1000 påmeldte konferansedeltakere.
Årets Fjellsprengningsdag, Bergmekanikkdag og Geoteknikkdag fikk rekordoppslutning med hele 1000 påmeldte konferansedeltakere.
Publisert Oppdatert
Heidi Berg, Vianova Systems AS og formann i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk gjorde rede for bransjens status og konstaterte at dette var et rekordår i dobbel forstand.
Heidi Berg, Vianova Systems AS og formann i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk gjorde rede for bransjens status og konstaterte at dette var et rekordår i dobbel forstand.
Trolig er norsk tunnelkompetanse blant de beste i verden og nå må vi bruke volumet og veksten til å bli enda bedre mener Heidi Berg i NFF.
Bildet er tatt fra østsiden av Jernbaneverkets Eidanger tunnel som blir 2080 meter lang.
Trolig er norsk tunnelkompetanse blant de beste i verden og nå må vi bruke volumet og veksten til å bli enda bedre mener Heidi Berg i NFF. Bildet er tatt fra østsiden av Jernbaneverkets Eidanger tunnel som blir 2080 meter lang.

For 51. gang arrangeres Fjellsprengingsdagen etterfulgt av Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen. Arrangøren NJFF, Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund kunne tidlig melde om sprengt kapasitet på årets konferanse er en "all time high" og over 1000 personer var ventet mot fjorårets 800 fremmøtte bransjefolk.

- Hotellets kapasitet er sprengt kommenterte Heidi Berg, Vianova Systems AS og forman i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, under åpningen.

All time high

Tunnelstatistikken som har blitt ført siden 1971 av NFF viser at 2013 med sine 6 millioner kubikkmeter, også er "a ll time high".

I tillegg har aldri før en enkelt entreprenør tatt ut mer kubikk alene, nesten 1,2 millioner kubikkmeter.

Mer jernbane enn vei

En tydelig utvikling er en kraftig dreining mot jernbane, økningen fra 2011 til 2013 er på 6-gangen. I samme periode har mengden tatt ut ved veibygging halvert seg. Det er også første gangen siden NFF startet statistikken at uttaket har vært større på jernbane enn for veibygging.

Nasjonal transportplan peker på befolkningsvekst, spesielt i byene.

Presset på bruken av overflaten i de store byene gir høye tomtepriser og på utnyttelse, men det øker også presset på å flytte konstruksjoner og infrastruktur under bakken. Dette gir behov for langsiktig planlegging av hvordan bruken av undergrunnen skal struktureres.

Første mann til mølla

Selv i de store byene er det fortsatt litt for stor grad av "første mann til mølla" når det gjelder bruken av undergrunnen.

Vil ha en Masterplan

Heidi Berg bedyrer at vi må bli bedre på å langtidsplanlegge bruken av undergrunnen på tvers av interessentene. Det ser nå ut til at miljøverndepartementet nå er i gang med å få til en endring i kart og planforskriftene, hvor man ser på arealplanlegging i tredimensjonalt perspektiv. En slags masterplan for undergrunnen, noe store byer som Singapore og Helsinki jobbet med i flere år, kommenterer hun.

Beste i verden?

Trolig er norsk tunnelkompetanse blant de beste i verden og nå må vi bruke volumet og veksten til å bli enda bedre. På samme måte som norsk oljeindustri har brukt utbyggingen på norsk sokkel til å bli ledende i sitt fagfelt, forklarer Heidi Berg.

Tunnelstatistikken som har blitt ført siden 1971 av NFF viser at 2013 med sine 6 millioner kubikkmeter, også er all time high. Det er også første gangen siden NFF startet statistikken at uttaket har vært større på jernbane enn for veibygging.Bildet er fra Jernbaneverkets prosjekt mellom Farriseidet og Porsgrunn.
Tunnelstatistikken som har blitt ført siden 1971 av NFF viser at 2013 med sine 6 millioner kubikkmeter, også er all time high. Det er også første gangen siden NFF startet statistikken at uttaket har vært større på jernbane enn for veibygging.Bildet er fra Jernbaneverkets prosjekt mellom Farriseidet og Porsgrunn.