E39 Sørlandet:

Anbefalt korridor har lavest byggekostnad og best samfunnsnytte samlet sett.

Det er begrunnelsen for korridoren Statens vegvesen anbefaler på E39 Sørlandet.

Statens vegvesens har lagt ut video av deres anbefalte korridor av E39 Døle Bru-Livold.
Statens vegvesens har lagt ut video av deres anbefalte korridor av E39 Døle Bru-Livold.
Publisert Oppdatert

Se video av den anbefalte korridoren for ny E39 gjennom Mandal og Lindesnes:

Video

Statens vegvesen anbefaler at kombinasjonen av nordre linje (rød korridor) i Mandal, og søndre linje (grønn korridor) i Lindesnes, vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 på strekningen Døle Bru - Livold.

Dette med bakgrunn i en total vurdering av prissatte- og ikke prissatte konsekvenser, mulighetene for lokal og regional utvikling, grad av måloppnåelse og vurderinger knyttet til risiko og sårbarhet.

Anbefalt korridor har lavest byggekostnad og best samfunnsnytte samlet sett.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil om kort tid bli annonsert og lagt ut på offentlig høring.