Anbudsåpning i vegprosjektet E6 Trondheim-Stjørdal

Det har vært anbudsåpning for forberedende arbeider på Dagsone vest i vegprosjektet E6 Trondheim-Stjørdal. Seks tilbydere leverte, og de var svært jevne.

Publisert Oppdatert

Johs Syltern var lavest med 22,1 mill, den høyeste var på 25,3 mill (14%). Nest laveste tilbyder (Grunnarbeid) kun vel 2% over laveste.

- Byggherreoverslaget i utsendt oversikt er akkurat i dette leie, forteller prosjektleder Harald Inge Johnsen. - Utover anbudet for midlertidig kirkebygg, er dette den første åpningen for regionens nye storprosjekt.

- Vi er derfor godt fornøyd med prisingen, og ikke minst med at alle tilbyderne var så samlet i prisingen.