Anbudsfest for asfaltbransjen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen gjør seg klar til anbudsfest på asfaltsiden. I 2009 håper Statens vegvesen å kunne legge 2100 kilometer med ny asfalt på norske riksveier. – Da vil vi for første gang på lenge legge mer asfalt på veiene enn det som slites bort og vi tar inn litt på etterslepet, sier Moe Gustavsen.

Terje Moe Gustavsen

Terje Moe Gustavsen

Publisert Oppdatert

Budskapet fra vegdirektøren ble tatt godt i mot da han gjestet konferansen Stein i Vei i Bergen 6. mars. Få dager senere la vegvesenet ut rundt 120 anbud i ulike regioner landet over. Asfaltentreprenørene er forberedt på å stille opp med mannskap og maskiner og allerede rett etter påske kan de første jobbene være i gang.

I fjor opplevde asfaltbransjen en nedgang i aktiviteten i siste halvår, først og fremst på grunn av den sterke økningen i prisen på bitumen. Derfor ble det relativt lite asfalt ut av veivesenets rundt 800 millioner kroner. I budsjettet for 2009 ligger det både en budsjettøkning fra i fjor, og en krisepakke på rundt en halv milliard kroner - fordelt på 325 millioner kroner til asfalt og 175 millioner kroner til underbygging og forsterkning av nedslitte veikropper.

- Hvis oljeprisen holde seg lav blir det enda mer asfalt for pengene, men det trengs mer enn én krisepakke for å få norske veier bedre, mener Kjell Arne Juul, styreleder i ATI, Asfaltteknisk Institutt, som sammen med Bergindustrien - PGLs arvtager - var arrangør av den 28. utgaven av Stein i Vei.

God dialog

- Vi har nytte av en god dialog med bransjen, blant annet i forbindelse med tilrettelegging av anbudskontraktene, sa Terje Moe Gustavsen, som i tillegg til asfalt også kom inn på den store Forvaltningsreformen som trer i kraft 1.1. 2010. Da vil ansvaret for bygging og vedlikehold av store deler av det norske veinettet bli overført fra staten til fylkeskommunene. Bare litt over 9000 kilometer riksvei, litt mer enn dagens stamveinett, beholdes på statlige hender.

- Fylkene får fra årsskiftet ansvar for 45.000 kilometer med vei i Norge. I praksis vil det si at de går fra å ha ansvaret for et relativt perifert veinett, til å ha ansvar for en langt viktigere del av veinettet. Statens vegvesen skal fortsatt bygge, drive og vedlikeholde veier, men fylkene skal ha en mye sterkere innflytelse og vi som etat må forholde oss til fylkene på en annen måte enn i dag, sa Moe Gustavsen, som ikke tror forvaltningsreformen vil ha stor betydning for leverandørene av stein og asfalt.

- For dere har jeg vondt for å se at det vil medføre store endringer. Men for oss vil det gi en mengde utfordringer av teknisk og juridisk art. Det er en kjempesvær jobb.

Dyrere drift

Statens vegvesen er anleggsbransjens største enkeltkunde Vegdirektøren tror driften av norske veier i fremtiden vil bli dyrere, som følge av mer trafikk, lengre veinett og flere bruer og tunneler med høye driftskostnader.

- Vi er observerer og erkjenner en mer kostbar drift av veinettet. Det er økte kvalitetskrav. Det er ønsker om "j ust in time" vinterdrift og veinettet blir stadig mer komplekst. Vi ser at det er en generell prisvekst og vi mener også at det er viktig å ha en oppegående anleggsbransje som tjener penger, sa Terje Moe Gustavsen.