And the winner is...

Det har vært mange spekulasjoner rundt én av entreprenørene ved Hardangerbru-prosjektet. Tirsdag 27. januar ble kontraktene underskrevet og tungt.no har pratet med prosjektlederen. Fikk de jobben og var det hold i spekulasjonene?

bro bru

bro bru

Publisert Oppdatert

I dag skriver vi brohistorie, forteller prosjektleder Øivind Søvik til tungt. Det ble AF Gruppen, Veidekke - og mye omtalte danske Højgaard, som fikk jobben med å bygge Hardangerbrua med tilførselsveier.

Det har mange spekulasjoner rundt danske M Højgaard den siste tiden. Årsaken ligger først og fremst i at anbudet deres var hele 370 millioner kroner lavere enn nærmeste konkurrent, American Bridge. - American Bridge har benyttet seg av klageretten på 10 dager, forteller Søvik på telefon. - De har skrevet et langt brev med mange ankepunkter. Dette brevet har vi besvart og vi kunne tilbakevise alle påstandene.

Men det er et stort avvik i anbudene?

Ja, men anbudet fra danskene ligger godt an i forhold til våre kvalitetssikrede kalkyler.

- Så påstander i media om at danskene har villet reforhandle tilbudet eller trekke seg medfører ikke riktighet?

- Nei, vi har ikke reforhandlet noenting. Det er kun spekulasjoner. Dette har vært en god dag, avslutter Øivind Søvik til tungt.

På bildet ses fra venstre: Robert Haugen, Olav Ellevset, prosjektleiar Øivind Søvik, Klaus Hansen fra Veidekke entreprenører og Christian Levinsen frå MT Højgaard.

Les også: Dansker skal bygge Hardangerbrua