Anleggsaktiviteten økte

Aktiviteten i anleggsbransjen økte med 8,1 prosent fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015.

Anleggsbransjen fortsatte å øke i fjerde kvartal i 2015 i forhold til 2014. Illustrasjonsfoto

Anleggsbransjen fortsatte å øke i fjerde kvartal i 2015 i forhold til 2014. Illustrasjonsfoto Foto: Caterpillar

Publisert Oppdatert

Byggeaktiviteten hadde kun en liten økning i denne perioden: 0,6 prosent.

Den samlede produksjonen i bygge- og anleggsnæringene var 2,2 prosent større i 4. kvartal 2015 enn i samme kvartal året før.

Ser vi hele året under ett, har det vært en økning på 1,5 prosent i produksjonsindeksen for bygge- og anleggsnæringen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Økningen fra 3. til 4. kvartal var på 0,6 prosent, når man korrigerer for sesongvariasjoner.

Byggebransjen hadde da en liten nedgang, mens det var en liten økning innenfor anleggsvirksomhet.

Det har vært en tilsvarende utvikling i bygge- og anleggsnæringens ordrestatistikk i 2015.