Anleggsåpning Holm - Nykirke

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) markerte mandag åpningen av jernbaneanlegget Holm – Nykirke på Vestfoldbanen.

kleppa jernbane vestfoldbanen anlegg

kleppa jernbane vestfoldbanen anlegg

Publisert Oppdatert

Statsråden fyrte av den første dynamittsalven på den nye jernbanetunnelen. Det siste prosjektet som er ferdigstilt på Vestfoldbanen, er Nykirke kryssingsspor som åpnet i 2002. I 2001 åpnet den siste av Sande-parsellene, fra Bergsenga til Holm, og nå starter altså byggingen av de 14,1 km med dobbeltspor som gjenstår mellom Holm og Nykirke. Samferdselsministeren uttrykte glede over at trykket holdes oppe på Vestfoldbanen, skriver Jernbaneverket på sin hjemmeside.

I mars 2009 startet byggingen av nytt dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg og her går det mot åpning høsten 2011. Planleggingen av strekningen mellom Farriseidet og Porsgrunn pågår for fullt, og i tillegg har Jernbaneverket satt i gang ett eget prosjekt for å revidere InterCity-strategien, for å se på de resterende delene av Vestfoldbanen som mangler dobbeltspor.

Hittil største

Holm - Nykirke representerer den hittil største satsingen i den pågående moderniseringen av Vestfoldbanen. Strekningen dimensjoneres for 250 km/t og har en kostnadsramme på 5,6 milliarder. Store deler av strekningen går i tunnel- en 12,3 km lang tunnel- med en enorm fjellhall i Holmestrand som skal romme byens nye jernbanestasjon. Denne stasjonshallen skal romme fire spor, hvorav to skal ha 250 meter lange plattformer. Bredden på hallen blir 35 meter.