Anleggsarbeidene i gang etter Alpine-konkurs

I etterkant av Alpine Bau sin konkurs har Fellesprosjektet E6-Dovrebanen hatt en liten anbudskonkurranse slik at arbeidene med å bygge ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug nå er i gang igjen. Frem til ny hovedentreprenør er på plass før jul, skal det gjøres arbeider for å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader.

Fellesprosjektet ønsker å utføre en del arbeider raskest mulig for å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader.
Fellesprosjektet ønsker å utføre en del arbeider raskest mulig for å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader.
Publisert Oppdatert
Veiutbyggingen ved Mjøsa er tidenes største prosjekt her i landet.
Veiutbyggingen ved Mjøsa er tidenes største prosjekt her i landet.

Det ble et kort stopp i utbyggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug siden Alpine Bau gikk til skifteretten i Østerrike den 19. juni.

Med en gang det ble kjent at bedriften hadde gått til skifteretten, begynte maskiner å bli kjørt ut av anleggsområdet.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen må lyse ut en ny konkurranse på utbyggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug. Denne konkurransen vil lyses ut i slutten av august, og det er forventet at den nye entreprenøren starter byggingen ute i marka før jul.

For å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader, vil de fire andre entreprenørene på prosjektet gjennomføre en del arbeider.

Les også: Underentreprenører får fortsette

Dette er blant arbeidene som skal gjøres frem til ny hovedentreprenør er på plass:

  • Driving og sikring av tunnelene på Korslund inkludert forskjæring i sørenden.
  • En del arbeider er bestilt for at prosjektet kan legge Dovrebanen over på nytt spor i den nye dobbeltsportraseen på en strekning på vel en kilometer nord for Langset som planlagt i oktober. Dette er også en viktig milepæl i E6-utbyggingen ettersom eksisterende jernbane ligger i den fremtidige E6-traseen.
  • Uttak av skjæring for E6 fra Splitten bru og fram til Brøhaug.
  • Støttemur mellom Dovrebanen og nytt kryss på Langset.
  • Støttemur og vann- og avløp av Ørbekk.
  • Sluttføre arbeidene med E6-skjæringen ved Gunhildskleiva mellom Korslund og Splitten bru.

Både Hæhre Entreprenør AS, JV Veidekke Hochtief, Infranord Norge AS og Eltel Networks har alle blitt tildelt oppgaver i denne overgangsfasen. Riggingen av utstyr og noe annet arbeid startet allerede i juli måned, men fra uke 32 blir det betraktelig mer anleggsaktivitet mellom Minnesund og Brøhaug.

Les også: E6-utbygger insolvent - alt arbeid stanset

Les også: Festet og fyllekjørte etter E6-konkurs

Les også: Kontrakten med Alpine Bau er sagt opp

Les også: Uvissheten rundt Alpine Bau berører flere