Anleggsdagene er i gang

750 deltagere er påmeldt til Anleggsdagene som åpner på Gardermoen i formiddag. Første dag er viet kvalitetssikring, HMS og jus.

Publisert Oppdatert

Det er Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som ønsker velkommen til den 29. utgaven av Anleggsdagene, som arrangeres over tre dager.

MEF organiserer pr. 1. januar 1972 bedrifter, de aller fleste er maskinentreprenører. I tillegg kommer skogsentreprenører, bedrifter innen avfall og gjenvinning samt brønnborere/spesialborere. Disse bedriftene hadde ved årsskiftet 23.800 ansatte, eller vel 85 prosent av alle ansatte i anleggsbransjen i Norge.

I 2009 omsatte MEF-bedriftene for i alt 47,5 milliarder kroner. Det var midt under finanskrisen og dette tallet er forhåpentligvis på vei oppover igjen.

Selv om finanskrisen sies å være avlyst, henger det igjen i denne bransjen. Tall som ble presentert i Aftenposten mandag viser at arbeidsledigheten fortsatt er mellom fire og fem prosent innen bygg og anlegg. Det er den sektoren som har de klart høyeste ledighetstallene.

MEFs undersøkelser blant egne medlemsbedrifter viste før jul at det aldri tidligere har vært så mye ledig kapasitet blant MEFs medlemsbedrifter i forhold til å bygge nye veier. 38 prosent av bedriftene svarte at de hadde ledig kapasitet om tre måneder. Det vil si at langt mer enn hver tredje bedrift i månedsskiftet november/desember svarte at ordrebøkene var tomme på veisiden i månedsskiftet februar/mars.

MEFs egne næringspolitiske flaggsaker for 2011 er nettopp økt satsing på fylkesveiene. MEF ønsker også være en pådriver for fokus på vann og avløp i forhold til høstens kommunevalgkamp. MEF skal også i år jobbe for like konkurransevilkår for ofentlige og private bedrifter.

I dag møtes daglige ledere, entreprenører, KS- og HMS-ansvarlige, prosjekter, byggherrer, offentlige etater og konsulenter for å snakke om kvalitet, helse, miljø og sikkerhet og lovgivning. Riksmeklingsmann Kari Gjesteby skal snakke om sin rolle og sine oppgaver etter lunsj, det blir snakk om firmakvalifisering i anbudskonkurranser, miljøstyring og forvirrende begreper.

I dag åpner også Leverandørmartn på samme sted (Clarion Hotell Gardermoen), der mange av bransjeleverandørene vil være til stede for å vise frem nyheter og løsninger for bransjen.

Blant maskinleverandørene som leverer maskiner og utstyr til bransjen forventes det en økning på et sted mellom 10 og 15 prosent i 2011, men vi er fortsatt et godt stykke unna "gullårene" på midten av 2000-tallet. Da finanskrisen slo til for alvor våren 2009 ble maskinsalget i Norge mer enn halvert. Salgstallene er på vei oppover igjen, ettersom bransjen er i ferd med å få tilbake noe av investeringslysten.