Anleggsulemper i Ski

Publisert Oppdatert

I perioden 10.11.2008 til 13.05.2009 vil Ski kommune opparbeide Øvre Torg med nytt grøntanlegg og vannskulptur samt nye vann-, avløps- og overvannsledninger i Brageveien.

Anleggsulemper

Det er ikke til å unngå at arbeidet i anleggsperioden vil merkes. Anleggsaktiviteten vil i lengre perioder medføre ulemper så som støy, støv og omlegging av varetransport og gangvei til Ski rådhus.

- Vi beklager de ulempene dette medfører for beboere, besøkende, gående, ansatte og trafikanter i området, sier kommunen.

Arbeidene følger Ski kommunes støyforskrifter. Dersom arbeidene innebærer støybelastninger utover gjeldende grenseverdier, innhentes tillatelse fra kommunale helsemyndigheter før arbeidene utføres.

Endret trafikkbilde ved rådhuset

I anleggsperioden vil Øvre Torg, Brageveien og den avgiftsbelagte parkeringsplassen øst for Ski rådhus være stengt grunnet anleggsarbeider.

Publikum til Ski rådehus henvises da til å parkere enten ved eldresenteret eller parkeringsplassen lengst øst for rådhuset. Herfra er det skiltet hvor man skal gå. Det vil hele tiden være åpent for publikum og ansatte til å komme inn i rådhuset fra vestsiden av bygget og inn hovedinngangen. Vareleveranser kan leveres i underetasjen hvor heisen kan benyttes. For å komme til gågata oppfordrer vi folk til å benytte undergangen i Idrettsveien 16 (tidl. Ski politikammer).

Vær sikker

Anleggsområdet skal inngjerdes og merkes. Vi ber likevel foreldre om å holde et ekstra øye med barna da anleggsområder ofte fungerer som et trekkplaster for nysgjerrige små.

Det er Askim Entreprenør AS som har fått oppdraget for Ski kommune.