Ansatte kjøper aksjer

Publisert Oppdatert

Interessen blant de ansatte i Veidekke for å kjøpe aksjer i eget selskap har vært større enn antall aksjer som var satt av til formålet, skriver bygg.no.

Tegningsperioden for aksjesalget til alle ansatte i Veidekke ble avsluttet fredag 21. november. Interessen for årets salg har vært stor og tegningen overstiger de 2,5 millioner aksjer som er avsatt, melder Veidekke i en børsmelding.

Det betyr at det må gjennomføres en avkortning i tegningene, og den endelige tildelingen vil ventelig skje innen onsdag 26. november.

Kjøpskursen er fastsatt til 13,95 kroner pr aksje, hvilket utgjør gjennomsnittskurs i tegningsperioden fratrukket 20 % rabatt. Det er 2 års bindingstid på aksjene.