Ansatte-stiftelsen kjøper seg opp

Publisert Oppdatert

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 27.mai 2009 kjøpt 23.000 aksjer i Veidekke til kurs kr 33,1739. Etter dette har Stiftelsen 1 572 900 aksjer i Veidekke.