Åpen dag E6 Dal-Minnesund

Tirsdag 2. februar inviterer Statens vegvesen til ”åpen dag” i forbindelse med utvidelsen av E6 mellom Dal og Minnesund. Den åpne dagen holdes på Nebbenes kro ved E6 i nordgående retning, og her kan alle interesserte få svar på sine spørsmål knyttet til vegutvidelsen.

Publisert Oppdatert

I oktober 2009 startet utvidelsen av E6 til en firefelts veg med midtdeler mellom Dal og Minnesund. Trafikanter og naboer har allerede merket vegutvidelsen ved blant annet redusert hastighet på E6, sprengingsarbeider og omkjøring om gamle E6.

Arbeider fremover

Arbeidene med utvidelsen av E6 vil på flere måter sette sitt preg på lokalsamfunnet i tiden som kommer. Frem til utgangen av april måned vil det bli gjennomført vel 200 sprenginger i forbindelse med nytt løp i Eidsvolltunnelen. Videre vil det bli foretatt en del sprenginger mellom Dal og Boksrud. Sprengingsarbeidene merker trafikanter med stans i trafikken eller omkjøring via gamle E6, mens naboer vil kunne oppleve rystelser. En annen endring i nær fremtid er at

Åpen dag

Statens vegvesen inviterer til "åpen dag" på Nebbenes kro ved E6 i nordgående retning tirsdag 2. februar fra klokken 16 til 19. Her vil alle interesserte kunne få svar på sine spørsmål, slik som hvilke oppgaver som skal gjøres i nær fremtid, knyttet til utvidelsen av E6 mellom Dal og Minnesund.