Åpent møte om Harangen-Doro

Statens vegvesen er i gang med utarbeidelse av reguleringsplaner for ny E39 på strekningen Harangen- Høgkjølen. De inviterer alle interesserte til et åpent møte i Gangås Grendahus onsdag 17. november kl 18.00-20.30.

Publisert Oppdatert

På møtet vil vegvesenet informere om planutkast for parsell I Harangen-Doro, planprosess, grunnerverv og videre framdrift på prosjektet, og de ønsker innnspill til det videre arbeidet.

I tillegg vil Statens vegvesen tirsdag 23. november og onsdag 24. november ha åpen kontordag på Rådhuset i Orkdal kommune for å svare på spørsmål og drøfte konkrete løsninger.