Åpner tidligere enn planlagt

Nå kan bilister på vei til og fra Bergen eller Hallingdal glede seg til ny vei gjennom Ringerike åtte måneder tidligere enn planlagt.

Publisert Oppdatert

Det dreier seg om ny riksvei 7 fra Ramsrud til Kjeldsbergsvingene. Byggingen av 6,2 kilometer med ny vei har gått raskere enn planlagt melder Statens vegvesen. Derfor er det nå inngått en avtale mellom Statens vegvesen og entreprenøren Hæhre om å forsere utbyggingen.

Arbeidene startet opp sommeren 2009 og skulle egentlig være ferdige sommeren 2012.

Arbeidet med 6,25 km ny riksvei 7 gjennom Ringerike kommune fra Ramsrud til Kjeldsbergsvingene startet opp sommeren 2009.

Rv. 7 er en av de viktigste veiene som forbinder Vestlandet og Østlandet og det har de siste tiårene bare vært gjort små endringer på veien, mens trafikken har økt kraftig.

Dagens rv. 7 fra Ramsrud til Kjeldsbergsvingene er svært svingete og har flere smale bruer. Spesielt dårlig er Ramsrudhellinga med sine krappe svinger og en stigning på over 5 %.