Åpnet anleggsarbeid på Fosen

Arbeidet med utbedring av fv 715 i gang på Fosen i Trøndelag.

Fylkesrådmann Alf Daniel Moen i Nord-Trøndelag fylkeskommune og Karianne Tung fra Sør-Trøndelag fylkeskommune klippet snora og markerte samtidig at anleggsarbeidet i prosjekt nummer to i utbyggingspakken Fosenvegene offisielt er i gang. 

- Det er mange framtidsretta bedrifter på Fosen, samtidig som vi vil øke bosettinga. Derfor er det viktig å satse på samferdsel, sa Moen. 
Tung fulgte opp med å trekke fram det gode samarbeidet mellom de trønderske fylkene, som ligger til grunn for veipakken på Fosen. 

Prosjekt nummer to er utbedring av fylkesvei 715 fra Vanvikan til Keiserås. Prosjektet er også kjent under navnet Vanvikbakkene. Den 3,5 km lange strekningen har problematiske stigningsforhold, spesielt for tungtrafikken. Det ligger også bebyggelse tett inntil veien på deler av strekningen. Prosjektet innebærer å endre traseen noe, slik at den blir mindre bratt, etablere et 1300 m langt krabbefelt, etablere ca. 850 m lokalvei og utbedre krysset der fv. 715 møter fv. 755.

Fylkesrådmann Alf Daniel Moen i Nord-Trøndelag fylkeskommune og Karianne Tung fra Sør-Trøndelag fylkeskommune klippet snora og markerte samtidig at anleggsarbeidet i prosjekt nummer to i utbyggingspakken Fosenvegene offisielt er i gang. - Det er mange framtidsretta bedrifter på Fosen, samtidig som vi vil øke bosettinga. Derfor er det viktig å satse på samferdsel, sa Moen. Tung fulgte opp med å trekke fram det gode samarbeidet mellom de trønderske fylkene, som ligger til grunn for veipakken på Fosen. Prosjekt nummer to er utbedring av fylkesvei 715 fra Vanvikan til Keiserås. Prosjektet er også kjent under navnet Vanvikbakkene. Den 3,5 km lange strekningen har problematiske stigningsforhold, spesielt for tungtrafikken. Det ligger også bebyggelse tett inntil veien på deler av strekningen. Prosjektet innebærer å endre traseen noe, slik at den blir mindre bratt, etablere et 1300 m langt krabbefelt, etablere ca. 850 m lokalvei og utbedre krysset der fv. 715 møter fv. 755.

Publisert Oppdatert

Fylkesrådmann Alf Daniel Moen i Nord-Trøndelag fylkeskommune og Karianne Tung fra Sør-Trøndelag fylkeskommune klippet snora og markerte samtidig at anleggsarbeidet i prosjekt nummer to i utbyggingspakken Fosenvegene offisielt er i gang.

- Det er mange framtidsretta bedrifter på Fosen, samtidig som vi vil øke bosettinga. Derfor er det viktig å satse på samferdsel, sa Moen.

Tung fulgte opp med å trekke fram det gode samarbeidet mellom de trønderske fylkene, som ligger til grunn for veipakken på Fosen.

Prosjekt nummer to er utbedring av fylkesvei 715 fra Vanvikan til Keiserås. Prosjektet er også kjent under navnet Vanvikbakkene. Den 3,5 km lange strekningen har problematiske stigningsforhold, spesielt for tungtrafikken. Det ligger også bebyggelse tett inntil veien på deler av strekningen. Prosjektet innebærer å endre traseen noe, slik at den blir mindre bratt, etablere et 1300 m langt krabbefelt, etablere ca. 850 m lokalvei og utbedre krysset der fv. 715 møter fv. 755.