Arbeidet på Filefjell fortsetter

Statens vegvesen har gitt klarsignal om at Mesta Entreprenør AS kan starte opp arbeidet på E16 mellom Smedalsosen og Borlaug. Arbeidet ute på anlegget ble stanset forrige fredag.

Etter tre alvorlige arbeidsulykker fikk Mesta pålegg om å stanse alt arbeid ute på anlegget på E16. Illustrasjonsfoto.

Etter tre alvorlige arbeidsulykker fikk Mesta pålegg om å stanse alt arbeid ute på anlegget på E16. Illustrasjonsfoto. Foto: Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

Etter tre alvorlige arbeidsulykker fikk Mesta pålegg om å stanse alt arbeid ute på anlegget på E16.

Fjellsikring, betongarbeid og arbeid i tunnel kunne fortsette, men før de kunne starte alt opp igjen måtte Mesta dokumentere at HMS-systemet fungerer.

Etter at ha revidert HMS-systemet og lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon på at systematikken er god nok har Statens vegvesen gitt klarsignal til at entreprenøren kan fortsette arbeidet.

- Vi påpekte konkrete mangler ved HMS-systemet, og entreprenøren har nå levert dokumentasjon på at systemet er revidert og oppdatert.

Entreprenøren har også dokumentert at HMS-systemet blir brukt i det daglige arbeidet, sier Kjartan Hove, prosjektsjef i Statens vegvesen.

Innan 14 dagar skal det gjennomføres en sjekk på prosjektet for å sikre at systemet fungerer. Denne gjennomgangen blir utført av Statens vegvesen.